แนวทางการจัดการภาวะหัวใจล้มเหลว

การรักษาแบบเฉียบพลันและภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ผู้ใหญ่ประมาณ 2% ทั่วโลกมีภาวะหัวใจล้มเหลว ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ จาก 1% ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปีเป็นมากกว่า 10% ในผู้ที่มีอายุ 70 ​​ปีขึ้นไป ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีและคุณภาพชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อาการหลักๆ คือ หายใจไม่ออก ข้อเท้าบวม และเหนื่อยล้า หลังการวินิจฉัย ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปีละครั้งโดยเฉลี่ย และมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายในห้าปี ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างถูกต้อง มักเกิดขึ้นเพราะหัวใจอ่อนแอหรือแข็งกระด้างเกินไป เศษส่วนดีดออก กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์ของเลือดภายในโพรงที่ถูกขับออกมาในระหว่างรอบการเต้นของหัวใจ เป็นการวัดการทำงานของหัวใจที่สำคัญที่สุด เมื่อการสูบฉีดของหัวใจอ่อนแอ จะเรียกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการดีดตัวลดลงและเมื่อหัวใจแข็งและไม่ผ่อนคลายอย่างเหมาะสม จะเรียกว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีส่วนที่ดีดออกภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเป็นภาวะที่คุกคามถึงชีวิตซึ่งต้องได้รับการประเมินและการรักษาอย่างเร่งด่วน อาจเป็นอาการแรกของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือบ่อยครั้งขึ้น เกี่ยวกับการวินิจฉัย เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แนวปฏิบัติแนะนำให้วัดระดับฮอร์โมนที่ผลิตโดยหัวใจ หากระดับเป็นปกติ ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวมีโอกาสน้อยมาก หากมีค่าสูง ค่านี้ควรกระตุ้นให้ผู้อ้างอิงตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อตรวจหาปัญหาหัวใจที่อยู่เบื้องล่าง