Category: Uncategorized

ข้าวกล้องผัดสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อระบบขับถ่าย ไฟเบอร์สูง

ข้าวกล้องผัดสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อระบบขับถ่าย ไฟเบอร์สูง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ล้วนส่งผลต่อดีต่อร่างกายอย่างแน่นอน เพราะการที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดีและเหมาะสมกับร่างกาย จะทำให้เราห่างไกลจากโรค เนื่องจากสารอาหารทีเรารับประทานเข้าไป อาจจะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มของร่างกาย และยังมีประโยน์ในการช่วยบำรุงร่างกายด้วย ซึ่งคนไทยเรานิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก